Content-Type: text/html

Hej,

Vill uppmärksamma er på en spännande anställning hos oss:

 

Genom en donation av bibliotekarien och folkbildaren Greta Renborg och hennes make Ulf Renborg rekryteras nu en bibliotekarie/arkivarie till handskrifts- och musikenheten med särskild inriktning mot personarkiv: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=35314

 

Verksamheten kommer att omfatta arbete med Uppsala universitetsbiblioteks samlingar men också bedrivande av undervisning och extern information rörande bevarande och nyttjande av personarkiv. Genom ditt uppdrag och dina insatser som Greta Renborg-bibliotekarie/arkivarie kommer du att bidra till kunskapsutvecklingen och informationsspridningen kring personarkiv till gagn för bibliotek i hela Sverige.

 

 

Vänliga hälsningar

Sofia

 

Sofia Ljungman

Kommunikatör

Uppsala universitet, Uppsala universitetsbibliotek

Box 510, 751 20 Uppsala

070-425 05 17

www.uu.se, www.ub.uu.se