Content-Type: text/html

Till gymnasiebibliotek på friskolor om Internationella bibliotekets enkät om mångspråkig och gymnasiebibliotek

Hej!

Internationella biblioteket har nyligen sänt ut en enkät för att kartlägga gymnasiebibliotekens mångspråkiga verksamhet. Resultatet av enkätsvaren blir ett viktigt stöd för hur vi kan utveckla vårt samarbete med er när det gäller konsultativt stöd, praktisk vägledning och kompetensutveckling.

Enkäten vänder sig till alla gymnasiebibliotek, oavsett organisationsform. Av praktiska och tekniska orsaker tillgängliggörs den dock via olika länkar för kommunala skolor respektive friskolor. Till gymnasiebibliotek på friskolor har enkäten förmedlats bland annat med hjälp av Friskolornas riksförbunds nyhetsbrev (8 april). För friskolor som inte är medlemmar i förbundet eller för er som har missat informationen i nyhetsbrevet, kommer länken till enkäten även här: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=68513

Vi hoppas att du som ansvarar för, samordnar eller är bäst insatt i någon eller flera fristående gymnasieskolors biblioteksverksamhet, vill och kan ta dig tid att besvara enkäten. Ditt svar blir ett värdefullt bidrag till analysen av hur gymnasiebibliotekens mångspråkiga verksamhet ser ut idag!

Vi behöver bara ett svar per skolbibliotek – om ni är flera som ansvarar för samma bibliotek så ber vi er att samråda och endast skicka ett svar. Om du däremot ansvarar för flera gymnasiebibliotek, så vill vi gärna ha ett svar för varje bibliotek.

Enkäten består av 38 frågor, varav nästan alla är kryssfrågor och många är frivilliga. Den tar ca 15 minuter att besvara och är öppen fram till 8 maj.

Har du några frågor om enkäten, så är du välkommen att kontakta Charlotte Goobar (se kontaktuppgifter nedan).

 

Stort tack på förhand!

 

Med vänliga hälsningar,

Charlotte Goobar

 

 

Charlotte Goobar, utvecklingsledare

Internationella Biblioteket

Odengatan 59

113 80 Stockholm 

Telefon: 08-508 31 237 / SMS: 076-12 31 237

E-post: [log in to unmask]

www.stockholm.se