Content-Type: text/html

KB tillämpar en förenklad praxis för klassificering med Dewey decimalklassifikation för musikinspelningar av populärmusik, folkmusik, spirituals, gospel och icke-västerländsk konstmusik. Förenklingen innebär att enbart genre klassificeras. Ett förslag med denna innebörd skickades ut på remiss till biblioteken via Biblist våren 2013.

 

Information om förenklad praxis finns i Katalogisatörens verktygslåda  http://www.kb.se/katalogisering/Klassifikation/DDK/DDK-praxis/Musikinspelningar---forenklad-praxis-for-popularmusik-mfl/

 

Samt på Deweybloggen http://deweybloggen.blogg.kb.se/2014/03/26/forenklad-praxis-musikinspelningar-for-popularmusik-mm/

 

Med vänlig hälsning

Harriet Aagaard

 

Harriet Aagaard

Kungliga biblioteket

Metadata och systemstöd

Box 5039

102 41 Stockholm

 

Besöksadress: Humlegården

Telefon: 010-7093612

Mobil: 070-0073612

E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Håll dig informerad om Deweyfrågor genom Deweybloggen:

http://deweybloggen.blogg.kb.se/