Content-Type: text/html

MOOCs och OER – möjligheter och utmaningar för biblioteken

 

När tillgången på bild, ljud och video på nätet ökar förändras det traditionella, mer textbaserade, referensarbetet.

 

Gunilla Fors från Malmö stadsbibliotek föreläser om öppna lärresurser, den pågående MOOC-trenden (Massive Open Online Course) och bibliotekens roll i det nya lärandelandskapet.

 

 

Välkomna till en spännande förmiddag i Regionbibliotek Stockholms föreläsningsserie Alltid på en onsdag!

Onsdag 9 april

 

Mer information och anmälan:

http://regionbiblioteket.se/kalendarium/moocs-och-oer-mojligheter-och-utmaningar-for-biblioteken/

 

 

Välkomna!

Britt Löfdahl

Regionbibliotek Stockholm

08 – 508 31 096

[log in to unmask]