Content-Type: text/html

På grund av stort intresse för kursen erbjuds här ytterligare ett kurstillfälle i Stockholm!

 

Webben 2014 - utbildning för folkbibliotekarier, skolbibliotekarier och pedagoger

 

Missa inte ett mycket spännande och givande kurstillfälle om utvecklingen på webben!

 

Kursen genomförs den 8-9 maj i Stockholm. Kurstider båda dagarna 09.15-16.00.

 

Utbildningen är en uppföljning och en aktualisering av de kurser som tidigare erbjudits folk- och skolbibliotek samt pedagoger. Den ger en dagsaktuell bild av webben och dess möjligheter inom tio nyckelområden. Kursen är också ett utmärkt stöd för de som arbetar med olika en-till-en-satsningar.

 

Dag 1 behandlar sju olika avsnitt

Begreppet webbkännedom och dess tillämpning i det dagliga arbetet i bibliotek och skola, dagsaktuell status för söktjänster och sökmetodik, begreppet de tre webbarna och arkiveringen av webben, webbens allt vassare översättningsmöjligheter, Creative Commons och licensfrågor, digitaliseringen av kulturarvet nationellt och globalt, omvärldsbevakning för bibliotek och skola. (Dag 1 är en grundkurs med ett innehåll av samma relevans för folk- och skolbibliotek samt pedagoger).

 

Dag 2 ägnas avsnitt åtta, nio och tio – appar, webbens verktyg samt Webben som plattform för lärresurser, fortbildning och livslångt lärande. Här pågår en utveckling med stor påverkan på bibliotek och skola. Kursen ger dig djupare kunskap inom området och visar på vägar att gå vidare på egen hand. (Dessa avsnitt behandlas både ur ett folk- och ett skol/skolbiblioteksperspektiv).

 

Denna kurs började genomföras under 2013 inom Skolbibliotekarielyftet samt BESÖK (folkbiblioteken i Östergötland) och har därefter genomförts i Västernorrland, Jämtland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Skåne, Stockholm, Västerbotten, Göteborg, Helsingborg, Nynäshamn samt andra län och kommuner.  Utvärderingarna av kursen är mycket positiva.

 

Detaljerad kursbeskrivning finns här

www.itpedagogen.com/webben2014/folkoskolbib/

 

 

* IT-pedagogen Umeå har under en period av 20 år genomfört mer än 1 000 utbildningar för bibliotek och skola. Utbildningarna har fått mycket högt betyg för genomförande, innehåll och dokumentation. Hör gärna av dig för mer information och referenser till [log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Kostnad

1 dag: 1060 SEK

Hela kursen, båda dagarna: 1790 SEK

Moms tillkommer.

Sista anmälningsdag 2 maj

Lokal: Lärgården, Tullgårdsgatan 12, Stockholm

 

Välkommen med din anmälan!

Anmälan skickas till [log in to unmask]">[log in to unmask]

 

 

* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *

IT-pedagogen är helt oberoende kommersiella aktörer inom mjuk- och hårdvara.

 

Ronny Andersson        
IT-pedagogen Umeå   
Ringvägen 29
918 32 Sävar               
mobil: 070/6647527
Webbtjänst:
www.itpedagogen.com/guiden/
Info om webbtjänst:
www.itpedagogen.com/ettett/guiden/

Mer kursinfo: www.itpedagogen.com/ettett/
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *