Content-Type: text/html Svensk biblioteksförening söker samhälls- och utvecklingssekreterare Vill du vara med i arbetet för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner och stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter?

Sök jobbet som samhälls- och utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening!

http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2014/02/Samhalls-och-utv-sek1.pdf
<http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2014/02/Samhalls-och-utv-sek1.pdf>