Content-Type: text/html

Kungl. biblioteket arrangerar den 3-5 mars 2014 en Fortsättningskurs i Dewey decimalklassifikation

 

Kursen är avsedd för dig som katalogiserar och på egen hand ska kunna konstruera fullständiga Deweykoder.

 

Efter kursen ska deltagare:

·         ha fått en fördjupad förståelse för Dewey

·         kunna använda de verktyg för sökning och klassifikation som finns

·         kunna välja rätt Deweykod

·         kunna bygga nummer med de olika tabellerna, och enligt anvisningar i schemat

·         känna till hur Dewey fungerar inom olika ämnesområden.

 

 

Mer information och anmälan finns på adressen http://www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2014/Dewey---Fordjupningskurs-3-53-2014/.

Sista anmälningsdag är 25/2.

 

Med vänlig hälsning

Harriet Aagaard

 

Harriet Aagaard
Kungliga biblioteket
Avdelningen för Libris

Box 5039

102 41 Stockholm

 

Besöksadress: Humlegården

Telefon: 010-7093612

Mobil: 070-0073612
E-post:
[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Håll dig informerad om Deweyfrågor genom Deweybloggen:

http://deweybloggen.kb.se