Content-Type: text/html Hej! Jag får då och då frågor om hur Digidels arbete ser ut under 2014. Som ni vet kan man göra en god insats genom att delta med aktiviteter i den europeiska Get Online Week. Man kan också hålla kontakt med det Digidelnätverk som fortsätter att samarbeta nationellt, så att frågan om digital delaktighet syns och hörs. Via tex föreningen Sambruk (www.sambruk.se) hittar ni uppgifterna om arbetet i Digidelnätverket 2014: http://www.sambruk.se/projektnatverk/digidel2014.4.554830361429b83aad324f1.html 

Och för tydlighetens skull: under kampanjen hade jag i uppdrag från läns- och regionbiblioteken att vara nationell samordnare för bibliotekens insatser och för kontakter med myndigheter och organisationer. Det uppdraget avslutades i november. Jag är nu projektledare för E-serviceverkstäder (www.rfkl.se/eserveceverkstader), ett projekt som också är en del av arbetet med att öka den digitala delaktigheten. Det starka och drivande Digidelnätverket finns kvar och läns- och regionbiblioteken har representanter nationellt även fortsättningsvis. Och föreningen Sambruk har åtagit sig att arrangera Get Online Week 2014, med en projektledare som många av er känner igen från fd kampanjkansliet, Linda Sandberg.
Kampanjen är avslutad, men samarbetet ska vi hålla i! Det läsfrämjande arbetet som nu bygger nätverk och samarbeten, har ju stark koppling till den digitala delaktigheten och jag tror att dessa två stora frågor har god nytta av att diskuteras i samma sammanhang.

Hälsningar
Ann Wiklund

projektledare E-serviceverkstäder

Ann Wiklund Konsult
[log in to unmask]">[log in to unmask]
076-776 1688

www.annwiklund.se