Content-Type: text/html

5 december 2013 höll Svensk biblioteksförenings kommitté för Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet) sitt allra sista möte. Protokoll från detta möte samt kommitténs näst sista möte finns som vanligt att tillgå i protokollarkiv här http://www.biblioteksforeningen.org/var-verksamhet/kommitteer/svensk-biblioteksforenings-kommitte-for-klassifikationssystem-for-svenska-bibliotek-sab-systemet/  

samt här http://btj.se/protokollarkiv

 

Fr.o.m. 2014 tar Kungl. biblioteket över huvudmannaskapet för Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB) och fr.o.m. 2015 kommer Kungl. biblioteket att tillhandahålla systemet som öppen data. Då Kungl. biblioteket inte har för avsikt att fortsätta utveckla SAB läggs Svensk biblioteksförenings kommitté för Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet) nu ned. Kungl. biblioteket menar emellertid att det är fritt för alla att fortsätta engagera sig i SAB- och andra klassifikationsfrågor. BTJ har därför avsikt att fortsätta driva arbetet med SAB i samråd med BTJ:s Bibliografiska användarråd och i dialog med KB åtminstone t.o.m. 2015 års utgång.

 

 

För kommittén,

Marita Blomberg (adj sekreterare)

 

 

 

Marita Blomberg

BTJ

Scheelevägen 18

221 82 Lund

 

Tel 046 18 01 58

[log in to unmask]">[log in to unmask]

www.btj.se