Content-Type: text/html

 

KB har under en längre tid förhandlat med OCLC och vi kan nu informera om att KB och OCLC har tecknat avtal om öppen licens enligt Creative Commons (CC0) [1] för Librisdata med  ursprung i WorldCat [2]. Motsvarande överenskommelser har KB tidigare ingått med Library of Congress och tre europeiska nationalbibliotek, British Library, Bibliothèque nationale och Deutsche Bibliothek.

 

Viss information kan av upphovsrättsliga skäl inte göras fritt tillgänglig (det gäller t.ex. omslagsbilder). Annars ger CC0-licensen ett mer heltäckande stöd, både för Librisbibliotekens katalogiseringsverksamhet, och för de aktörer som vill återanvända och/eller bygga tjänster på Librisdata.

 

Som ett uppföljande steg har nu också förhandlingarna om medlemskap för KB och Librisbiblioteken i OCLC/WorldCat återupptagits. Som fullvärdiga medlemmar får vi bland annat tillgång till WorldCat för bland annat Copy Cataloguing (s.k. remotesökning).

 

Vi återkommer med mer information, både om förhandlingarna och om CC0-licensieringen.

 

[1]. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
[2]. http://www.worldcat.org/

 

Med vänlig hälsning,

Maria

-

Maria Kadesjö

LIBRIS-koordinator

Avdelningen för informationssystem

 

Kungl. biblioteket

Box 5039

102 41 Stockholm

Telefon: 010 709 36 19