Content-Type: text/html
Fifa funkar alltid. Du borde kontakta Dynamo på Stadsbiblioteket i Göteborg. Dom har anordnat många TV-spels turneringar..

mvh
Filip Jusufovic
Ungdomsbibliotekarie Tuve bibliotek
031- 366 80 54/50
http://www.libraryninjas.blogspot.com/


-----BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]> skrev: -----
Till: [log in to unmask]
Från: Kristin Karlsson [log in to unmask]>
Sänt av: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [log in to unmask]>
Datum: 2014-02-11 10:28
Ärende: [BIBLIST] Tv-spelsturnering

Hej.
Vi tänkte anordna en Tv-spelsturnering när vi inviger vår nya ungdomsavdelning.
Är det någon som har några tips? Vilka spel funkar? Hur kan man lägga upp det?
/Kristin