Content-Type: text/html

”Ett halvt ark papper” av Strindberg (mästerlig, kort och samhällsförändringar…)

 

/PG

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Wenda Jones
Skickat: den 10 februari 2014 11:52
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Novell om samhällsförändringar

 

En svensklärare söker en KORT novell om samhällsförändringar. Behöver inte vara just Sverige men kan vara det. (Teknikelever, både killar och tjejer.)

 

Allt jag har hittat hittills är för lång!

Tacksam för tips.

 

Med vänliga hälsningar,

Wenda Jones

Bibliotekarie

 

Rodengymnasiets bibliotek

Norrtälje kommun

Box 812, 761 28 Norrtälje

Besök: Baldersgatan 14

 

Tel direkt: 0176-71487

http://www.norrtalje.se/Utbildning-och-barnomsorg/Gymnasium/Rodengymnasiet/Biblioteket/