Content-Type: text/html

Hej!

 

En ganska omfattande och av forskare efterfrågad statistik är nu publicerad: Sammandrag av enskilda bankernas uppgifter 1866-1911.

Där finns om de privata bankernas tillgångar, skulder, in- och utlån, sammanställda av bankinspektionen och dess föregångare.

 

Den finns under Hitta statistik > Historisk statistik > Statistik efter serie > Annan historisk statistik

Länk:

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Statistik-efter-serie/Annan-historisk-statistik/Sammandrag-av-enskilda-bankernas-uppgifter-1866-1911/

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Hans Ljungberg | Biblioteket

Kommunikationsavdelningen

Statistiska centralbyrån

Box 24300, 104 51 STOCKHOLM

Besöksadress: Karlavägen 100

08-506 942 69

www.scb.se