Content-Type: text/html

Kungl. biblioteket arrangerar den 13 februari 2014 Dewey decimalklassifikation - Introduktionsdag.

 

Kursen är avsedd för dig som vill veta mer om hur Dewey fungerar:

·         bibliotekarier med behov av översiktliga kunskaper om Dewey

·         referensbibliotekarier och andra som arbetar med att vägleda användare

·         katalogisatörer med behov av översiktliga kunskaper om Dewey

 

Mer information och anmälan finns på adressen http://www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2014/Dewey---Introduktion-13-februari-2014/.

 

Välkommen med din anmälan!

Karl Isaksson

 

 

 

 

 

Karl Isaksson
Utbildningssamordnare
Avdelningen för publik verksamhet

Enheten för kommunikation och e-tjänster

Kungl. biblioteket/National Library of Sweden
Post: Box 5039, 102 41 Stockholm
Besök: Karlavägen 100, Stockholm
Telefon: 010 709 36 34
Skype: karl_isaksson

E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]
www.kb.se