Content-Type: text/html

Kungl. biblioteket arrangerar den 3-5 mars 2014 en Fortsättningskurs i Dewey decimalklassifikation

 

Kursen är avsedd för dig som katalogiserar och på egen hand ska kunna konstruera fullständiga Deweykoder.

 

Efter kursen ska deltagare:

·         ha fått en fördjupad förståelse för Dewey

·         kunna använda de verktyg för sökning och klassifikation som finns

·         kunna välja rätt Deweykod

·         kunna bygga nummer med de olika tabellerna, och enligt anvisningar i schemat

·         känna till hur Dewey fungerar inom olika ämnesområden.

 

 

Mer information och anmälan finns på adressen http://www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2014/Dewey---Fordjupningskurs-3-53-2014/.

 

Välkommen med din anmälan!

Karl Isaksson

 

 

Karl Isaksson
Utbildningssamordnare
Avdelningen för publik verksamhet

Enheten för kommunikation och e-tjänster

Kungl. biblioteket/National Library of Sweden
Post: Box 5039, 102 41 Stockholm
Besök: Karlavägen 100, Stockholm
Telefon: 010 709 36 34
Skype: karl_isaksson

E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]
www.kb.se