Content-Type: text/html

Vi söker en juryordförande till Svensk Biblioteksförenings barnboksplaketter

Svensk Biblioteksförening delar årligen ut flera olika priser vilkas uppgift är att bekräfta framstående arbete. Prisutdelningarna är ett sätt att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift isamhället. Marknadsföringsaktiviteter har särskilt gjorts genom åren för att på olika sätt uppmärksamma pristagarna av de tre barnboksplaketterna. Plaketterna kan sägas vara ”barnbibliotekariernas pris” eftersom ordföranden och de flesta ledamöterna arbetar på barnbibliotek och är experter på barns läsning.

Nils Holgersson-plaketten instiftades 1950 och ges till ”föregående års bästa barn- eller ungdomsbok”. Elsa Beskow-plaketten tillkom 1958 och den prisar ”föregående års bästa svenska bilderbok för barn eller den bäst illustrerade svenska barnboken”. Carl von Linné-plaketten instiftades 2000 och ”ges till den eller de personer som framställt föregående års bästa fackbok för barn eller ungdomar”.

Vi söker nu en medlem som vill åta sig ordförandeskapet i plakettjuryn. God kännedom om den svenska barnlitteraturen och kunskap om barnbibliotekens viktiga läsfrämjande arbete är bra att ha med in i juryarbetet. Du vill också vara med att aktivt fortsätta det viktiga marknadsföringsarbetet. Alla tre priserna bestäms av samma jury. 

Anmäl ditt intresse till Wiviann Wilhelmsson, [log in to unmask]" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; ">[log in to unmask], senast 9 januari.

Läs mer:
Föreningens utmärkelser
Prisutdelningen 2013 

Hälsningar,

Stefan

_______________________
Stefan Engström
Kommunikationschef
Svensk Biblioteksförening
Box 70380
107 24 Stockholm
mobil 070-5519074
fax 08-545 132 31
[log in to unmask]">[log in to unmask]
www.biblioteksforeningen.org
@SvBib