Content-Type: text/html
Hej!
Med risk att utlösa en ny lavin:
Nu utlyses en biblioteksassistenttjänst i Malmö, men det låter som en felrubricering - jag kan inte se att det finns en bok i närheten av denna tjänst, ordet biblotek
 står, men det är inte på något sätt i fokus.

"Du är vår evenemangssekreterare och är delaktig i det mesta som händer i huset. Du bokar lokaler, håller koll på utrustning och lokalernas skötsel. I dina arbetsuppgifter ingår förutom att arbeta aktivt med att marknadsföra husets aktiviteter, planera, genomföra och utvärdera evenemang och aktiviteter, allt med ett gott öga och en varm hand. Du är ansiktet utåt, arbetar brett i dina kontakter med medborgare, föreningar, lokalt näringsliv, Malmö stad och områdesprogrammet inom stadsområdet. Strategiskt planerar och genomför du ett hållbart långsiktigt arbete för att göra Fritids- och kulturhuset till ett levande aktivitetshus i samarbete med husets befintliga verksamheter såsom bibliotek, medborgarkontor och fritidsverksamheter. "

Hälsar biblioteksassistent-polisen,
Pia-Kristina