Content-Type: text/html

Läs mer om folkbibliotekens e-förvärv 2013:

 

http://bibliotekssamverkan.blogg.kb.se/?p=2320&preview=true

 

http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/2013/08/30/folkbibliotekens-e-forvarv-ny-rapport/

 

 

*********************************************

Carina Heurlin Fernold

Kommunikatör

 

Kungl. biblioteket

Avdelningen för samordning och utveckling

Tel: 010 709 36 55

Mail: [log in to unmask]

 

Besöksadress: Karlavägen 100, Stockholm

Postadress: Box 5039, 102 41 Stockholm

www.kb.se