Content-Type: text/html

Fick en fråga från ett bibliotek där jag behöver ta hjälp av er samlade kunskap. Jag skulle vilja ha goda exempel på integrerade folk- och skolbibliotek i Sverige och Norden. Bibliotek där samverkan funkar bra och alla parter är vinnare.

 

Maria Lundqvist

 

______________________________________

Maria Lundqvist

Verksamhetsutvecklare

Länsbibliotek Sydost

Box 1202, 351 12 Växjö

tfn/mobil: 0455-32 19 52

e-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]

webbplats: http://www.lansbiblioteksydost.org