Content-Type: text/html

Hej

Nu är bästa jobbet ledigt – Länsbibliotekarie i Sörmland!

 

Läs mer i länken

http://www.offentligajobb.se/jobad/l%c3%a4nsbibliotekarie-verksamhetschef-l%c3%a4nsbibliotek-s%c3%b6rmland_eskilstuna-s%c3%b6dermanlands-l%c3%a4n-sverige_d995280c-3183-4272-aa09-1328d02d6902

 

Med vänliga hälsningar från

Anneli Reinhammar

___________________________________

Anneli Reinhammar
Länsbibliotekarie
Länsbibliotek Sörmland
Box 17
631 02 Eskilstuna
016 - 16 69 04
072 233 48 18
[log in to unmask]">ann[log in to unmask]
www.Landstingetsörmland.se/lansbiblioteket