Content-Type: text/html
Hej!
Nedanstående utgallrade dubbletter skänks till andra bibliotek. Först till kvarn gäller. Exemplaren är fina och hela.
 
Hälsningar
Elisabet Sandström, Riksarkivets bibliotek
 
***************************************************************************************************
 

Svensk historisk bibliografi 1771-1874: systematisk förteckning över skrifter och uppsatser som röra Sveriges historia utkomna från och med 1771 till och med 1874 / av Kristian Setterwall ; reviderad och till trycket befordrad av Sven Ågren. Uppsala: Svenska historiska föreningen, 1937

 

Svensk historisk bibliografi 1875-1900: systematisk förteckning öfver skrifter och uppsatser som röra Sveriges historia utkomna från och med 1875 till och med 1900 / af Kristian Setterwall. Uppsala: Svenska historiska föreningen, 1907

 

Svensk historisk bibliografi 1901-1920: systematisk förteckning över skrifter och uppsatser som röra Sveriges historia utkomna från och med 1901 till och med 1920 / av Kristian Setterwall. Uppsala: Svenska historiska föreningen, 1923

 

Svensk historisk bibliografi 1921-1935: systematisk förteckning över skrifter och uppsatser som röra Sveriges historia utkomna från och med 1921 till och med 1935 / på grundval av Kristian Setterwalls och Percy Elfstrands årsbibliografier revid. och red. av Paul Sjögren. Uppsala: Svenska historiska föreningen, 1956.

 

 Svensk historisk bibliografi 1936-1950: systematisk förteckning över skrifter och uppsatser som rör Sveriges historia utkomna från och med 1936 till och med 1950 / på grundval av Percy Elfstrands årsbibliografier revid. och red. av Harald Bohrn och Percy Elfstrand. Uppsala: Svenska historiska föreningen, 1964

 

Svensk historisk bibliografi 1951-1960: systematisk förteckning över skrifter och uppsatser som rör Sveriges historia utkomna från och med 1951 till och med 1960 / på grundval av Percy Elfstrands och Jan Rydbecks årsbibliografier revid. och red. av Jan Rydbeck. Stockholm: Svenska historiska föreningen, 1968

 

Sveriges bibliografiska litteratur / förtecknad af Joh. Ax. Almquist. Del 1-3. Stockholm, 1904-1912.