Content-Type: text/html

Hej!

Fram till 24 augusti går det bra att anmäla förslag till utmärkelsen Årets skolbibliotek 2013!
Läs mer på Nationella skolbiblioteksgruppens hemsida, http://www.skolbiblioteksgruppen.se/arets.htm
Där finns även en anmälningsblankett.

Hälsningar

Juryn för Årets skolbibliotek

gm

Gunnel Olsson

Enhetschef

Folkbiblioteken i Lund / Skolbibliotekscentralen

046 – 35 71 41

0734 – 48 52 79

[log in to unmask]">[log in to unmask]