Content-Type: text/html

Tack för tips på intressant blogg!

 

 

Ang. de romska frågorna:

 

I riksdagen finns ett Nätverk för romska frågor.

 

Delegationen för romska frågor var en statlig utredning som avslutade sitt uppdrag 2010 med betänkandet ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige” (SOU 2010:55).

 

Vitboken om övergrepp mot romer under 1900-talet  tas fram på Arbetsmarknadsdepartementet.

 

Åtgärder för romsk inkludering finns i en skrivelse som regeringen presenterade år 2012:  ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032” (2011/12:56).

 

 

 

Såväl betänkandet Romers rätt (SOU 2010:55) som skrivelsen ”Ens amordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032 (2011/12:56) finns att ladda ned på regeringens webbsida.

 

SOU 2010:55

http://www.government.se/sb/d/12482/a/150025

 

Skrivelse

http://www.regeringen.se/sb/d/15546/a/187041

 

 

EU Kommissionen uppmanade år 2011 alla EU:s medlemsstater att ta fram, anta eller utveckla redan befintliga nationella strategier för romsk inkludering senast före utgången av 2011.

 

 

Elin Strand 
Mediepedagog

Biblioteks- och museienheten


Strängnäs kommun
Eskilstunavägen 2
645 80 Strängnäs

0152-296 63

[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]sunet.se] För Lindberg Annsofi
Skickat: den 14 augusti 2013 11:10
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Om romer och bibliotek

 

Läs gärna detta tänkvärda inlägg på BIS-bloggen.

 

http://foreningenbis.com/2013/08/14/om-romer-bland-annat/

 

Annsofi Lindberg


Biblioteket Röda Korsets Högskola

Stockholm

[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

www.rkh.se

www.facebook.com/rodakorsetshogskola