Content-Type: text/html

Ett RÅ:are Sverige: Nu har registreringen för höstens RDA-konferens öppnat!

KB och arbetsgruppen Resursbeskrivning och åtkomst (RÅ) bjuder in till konferens den 18 september i KB:s hörsal, Humlegården.

Kom och få reda på mer om

·         Införandet av RDA i England och Tyskland

·         Status för de svenska aktiviteterna

·         Perspektiv på det konkreta katalogarbetet; vad händer med formatet, och i LIBRIS?

·         Vad säger systemleverantörerna?

…och mycket annat!

 

Bland talarna märks Alan Danskin (British Library), Christine Frodl (Deutsche Nationalbibliothek), Tuija Drake, Henrik Wallheim, representanter för arbetsgruppen RÅ och de svenska systemleverantörerna. Konferensen inleds med kaffe och registrering 9.30 (första talaren börjar 10.00). Dagen avslutas 16.30 med efterhäng på Café Valfrid i Humlegården. Mer utförligt program publiceras inom kort på konferenssidan.

 

Välkommen att anmäla dig på http://www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2013/Konferens-om-RDA-18-september-2013/

 

RDA och RÅ

Hösten 2012 fattade Riksbibliotekarien ett principbeslut om en svensk progression till nya katalogiseringsregler. KRS (Katalogiseringsregler för svenska bibliotek) är en översättning och anpassning av AACR2. Nu ersätts AACR2 av RDA (Resource Description and Access), som är bättre anpassat till den digitala utvecklingen och framtidens kataloger. Ingen tidplan är ännu fastslagen, men processen att närma vår svenska katalogiseringspraxis till rådande internationell standard är inledd. Expertgruppen för metadata har gett Arbetsgruppen RÅ (Resursbeskrivning och åtkomst) i uppdrag att hantera frågan.

 

För arbetsgruppen RÅ,

Miriam Säfström