Content-Type: text/html

Bibliotekskonsulent i Sörmland - vikariat under två år!

 

Vill du prova något annat under en period?

Länsbibliotek Sörmlands bibliotekskonsulent för frågor om mångspråkighet, mångfald, tillgänglighet och digital delaktighet ska forska och vi behöver en vikarie för henne.

 

Läs mer om vikariatet på vår webbplats www.landstingetsormland.se/lansbiblioteket

 

___________________________________

Anneli Reinhammar
Länsbibliotekarie
Länsbibliotek Sörmland
Box 17
631 02 Eskilstuna
016 - 16 69 04
072 233 48 18
[log in to unmask]">[log in to unmask]
www.Landstingetsörmland.se/lansbiblioteket