Content-Type: text/html

Öppen utbildning – globala utmaningar

Tisdag 5 februari 2013, 14-15
Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect
Webbinariet hålls på engelska.
Kostnadsfritt. Föranmälan krävs (länk till mötesrummet kommer att mailas ut till alla anmälda 1-2 dagar före seminariet).

Här kan du anmäla dig: http://oersverige.se/webbinarium5/

Öppen utbildning är allt mer i det globala rampljuset. Organisationer som UNESCO, OECD och Europeiska Kommissionen diskuterar idag strategier och policies för främjande av användning och framtagning av öppna lärresurser, för att utveckla en kultur och praktik kring öppen utbildning.

UNESCO fastslog en deklaration om Open Educational Resources (OER) vid en konferens för alla medlemsstater i Paris 2012. Medlemsstaterna uppmanades att utarbeta nationella strategier för öppen utbildning och främjande av OER. Europeiska Kommissionen ger sitt stöd till OER genom det nya initiativet Opening up education.

I detta webbseminarium kommer du att träffa några strategiska nyckelpersoner för den internationella utvecklingen inom OER-rörelsen:

Några av de frågor som kommer att beröras:

Målgrupp: Beslutsfattare inom utbildning, lärare, bibliotekarier och alla andra intresserade.

 

 

Åsa Forsberg

Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Box 134, 221 00 Lund

046-222 9831

[log in to unmask]