Content-Type: text/html
En heldagskurs med Zuzana Helinsky på World Trade Center i Stockholm
Den 25 mars 2013


Public speaking is not a talent - it is a skill." /Okänd

Annorlunda presentationsteknik på biblioteket - en matnyttig heldagskurs med övningar


Hur vi övervinner våra prestationshinder och utnyttjar våra individuella karaktärsdrag


Kursen vänder sig till vana presentatörer som vill prestera mer i sina presentationer.
Syftet är att kunna bemöta det oväntade, när förberedelserna inte kan användas fullt ut utan måste kortas, ändras, sträckas ut eller ändras på annat sätt.
Här är det grundläggande är att kunna ta vara på glädjen i att framträda och ha chans att påverka. Kursen ger en rad exempel på hur det ska gå till och lär ut några högst användbara räddningsplankor.
Kursen innehåller också konsten att göra presentationerna mer fängslande och levande oavsett om det handlar om en kort presentation på jobbet, en akademisk föreläsning eller en ren presentation/information av verksamheten.

Mer om program på http://www.zuzh.com/svenska/kurser/presentationsteknik/index.html
e-post:[log in to unmask]
Tel: 046 37 30 22 Mobil: 070 888 1103,