Content-Type: text/html

Bra att veta: E-postsignaturer av denna typ fungerar inte i mailinglistor som BIBLIS (med följden att avsändarens hemhörighet inte framgår…)

 

Carl-Henrik Berg

Strängnäs bibliotek

 

 

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]sunet.se] För Andreas Henriksson
Skickat: den 3 januari 2013 14:22
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Bokningssytem för datorer

 

Hej!

 

Hur har ni löst det med bokning av datorer på era bibliotek? Vi letar för närvarande efter en lösning som även ett mindre bibliotek kan kosta med. Det rör sig i vårt fall om 4 datorer totalt som behöver bli bokningsbara samt att det ska loggas ut per automatik när deras tid tagit slut.

 

 

Med Vänliga Hälsningar

Andreas Henriksson

Bibliotekarie/Projektledare

[log in to unmask]" alt="E-postsignatur">