Content-Type: text/html Hej!

Jag fick häromdagen tips om en avhandling som visar att pappor som läser ger söner som läser och att det var just den egna läsningen som var viktig snarare än högläsning. Möjligen visade avhandlingen även att barn i allmänhet gör som sin förälder av samma kön.

Avhandlingen kommer (antagligen) från Kanada, men tipsaren mindes inte titel eller författare. Årtal känner jag inte heller till. Jag har sökt på collectionscanada.gc.ca och i universitetets katalog på alla möjliga söktermer utan framgång.

Någon som känner till den?

Mvh.

Kåkå, ABM-student