Förhandlingarna kring e-böcker har brutit samman i Norge
enligt pressmeddelande från vår systerförening.
 
Artikel i Aftenposten
http://www.aftenposten.no/kultur/Det-blir-ikke-e-boker-i-bibliotekene-7093108.html
 
Jan

---------- Forwarded message ----------
From: Ingeborg Rygh Hjorthen <[log in to unmask]">[log in to unmask]>
Date: 2013/1/16
Subject: Brudd i e-boksamtaler
To: [log in to unmask]">[log in to unmask]


Kjære Biblioteknorge.

Norsk Bibliotekforening og Den norske Forleggerforening hadde i går ettermiddag et møte. Vi har hatt tre tidligere samtaler siden august for å forsøke å komme frem til felles prinsipper for utlån av e-bøker i bibliotek. Etter gårsdagens møte måtte vi dessverre fastslå at samtalene er avsluttet, vi klarer ikke å få til en enighet.

Kl 10.00 gikk denne pressemeldingen ut, den utdyper mer om problemområdene og NBFs syn på saken:

 

PRESSEMELDING FRA NORSK BIBLIOTEKFORENING

Dato: 16.01.2013

 

BRUDD I E-BOKSAMTALER

Norsk Bibliotekforening (NBF) beklager at det ikke har vært mulig å komme til enighet med Den norske Forleggerforening om felles prinsipper for utlån av e-bøker i bibliotek.

- NBF ønsker at e-bøker behandles på samme måte som papirbøker, men det har vi dessverre ikke fått til, sier leder av Norsk Bibliotekforening Ingeborg Rygh Hjorthen

 

- Vi har vært grunnleggende enige om at vi ønsker en modell for e-bøker som speiler balansen i markedet for papirbøker, og det har vært en reell bevegelse i samtalene fra begge sider. Men forleggerforeningens virkelighetsforståelse av hvordan utlån fungerer i bibliotek har vært en annen enn vår, og dette har satt en stopper for en enighet om en utlånsmodell.

 

NBF kunne ikke akseptere forleggerforeningens krav om at bare enkeltbibliotek skal kunne kjøpe inn og låne ut e-bøker, og mener dette ville vært et tilbakesteg i forhold til dagens praksis.

- Vi kan ikke akseptere at forleggerforeningen vil stoppe utviklingen av biblioteksamarbeid innenfor det digitale området. Det må være opp til kommune-Norge, ikke forleggerne, å avgjøre hvordan bibliotektilbudet skal organiseres. Dette vil være avgjørende for at alle bibliotekbrukere skal kunne ta del den digitale uviklingen. I motsatt fall vi få A og B-kommuner, hvor kun de store eller de rikeste kommunene har råd til å tilby et bredt utvalg av norske e-bøker til sine innbyggere.

 

Forleggerforeningen har også foreslått en løsning der e-bøkene 'gjøres tilgjengelig for bibliotekene', der bibliotekene ikke har eierskap til e-boka selv.

 

- Vår holdning er at 'kjøpt er kjøpt'. Bibliotekene kan ikke behandles annerledes enn alle andre bokkjøpere. Vi kan ikke risikere at bibliotek mister store deler av samlingen dersom et forlag trekker seg fra Bokdatabasen eller tiden går ut på en utlånslisens.

 

Bibliotekene ber nå staten og kommunene om å komme på banen i e-bokspørsmålet.   - Vi har forsøkt å få til en løsning der politikken på e-bokområdet er formet av offentlige interesser og ikke bare interessene til utgivere og leverandører. Vi kan ikke ha en løsning der forleggene dikterer vilkår for noe som er så sterkt støttet av staten gjennom både bibliotekvederlag, momsfritak, innkjøpsordningen og bibliotekinnkjøp som litteraturen er. Vi mener at en boklov må sikre bibliotekenes mulighet til litteraturformidling uavhengig av format, avslutter Ingeborg Rygh Hjorthen.

 

 

Med vennlig hilsen

Ingeborg Rygh Hjorthen, leder av Norsk Bibliotekforening

- - - - - - - - - -

Ingeborg Rygh Hjorthen

Leder Norsk Bibliotekforening

Mob: 41238011 | Tlf: 23 24 34 38

Twitter: @ingeborgrh

NorskBibliotekforening u-payoff_signfil[log in to unmask]" width="192" height="32">

- - - - - - - - - -

Spar et tre - ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke virkelig må!

 
--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekare och chef för f.d Avdelningen
för humaniora vid Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]