Content-Type: text/html
Kolla Hans Roslings webbplats Gapminder
http://www.gapminder.org/
 
Hälsningar
Marianne Dalemar, NCM
 
From: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">Magnus Johnsson
Sent: Wednesday, April 25, 2012 2:37 PM
Subject: [BIBLIST] Statistik över psykisk ohälsa i Afrika och Asien
 
Hej!
 
En låntagare vill ha statistik över psykisk och fysisk ohälsa i afrikanska och asiatiska länder. Vi har tittat på Världshälsoorganisationens rapport World Health Statistics, men den tillgodoser inte riktigt behovet.
 
Kan jag få hjälp från BIBLIST?
 
Med vänlig hälsning,
Magnus Johnsson