Content-Type: text/html Hej!

En låntagare vill ha statistik över psykisk och fysisk ohälsa i afrikanska och asiatiska länder. Vi har tittat på Världshälsoorganisationens rapport World Health Statistics, men den tillgodoser inte riktigt behovet.

Kan jag få hjälp från BIBLIST?

Med vänlig hälsning,
Magnus Johnsson