Content-Type: text/html

Svensk biblioteksförenings kommitté för Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet)

har publicerat ny information på hemsidan. Vid mötet den 23 februari togs bl.a. beslut om klassifikation av antropogena klimatförändringar. Ni hittar protokollet här:

http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2011/01/Protokoll-klass-201202231.pdf

För kommittén,

Elisabet Viktorsson (adj sekreterare)

 

 

____________________________

 

Elisabet Viktorsson

 

BTJ

SE-221 82 Lund

Tel +46 (0)46 18 02 87

Mobil +46 (0)76 54 50 287

Fax +46 (0)46 30 63 34

www.btj.se