Content-Type: text/html

Hej alla

 

Det finns fortfarande tid att söka tjänsten som bibliometrisk analytiker hos oss på KTH.

 

Vi erbjuder en spännande tjänst som förutom att utföra bibliometriska analyser även skall medverka i utvecklingen av ett avancerat bibliometriskt analyssystem byggt på data från Thomson Reuters.

 

Bibliometri och publiceringsanalys är ett prioriterat område för KTH. ECE-skolan har därför som ett av sina mål att driva en verksamhet som skall tjäna KTH:s interna behov inom bibliometrisk analys. Samtidigt skall ECE-skolan satsa på både utbildning och forskning inom bibliometriområdet. Här finns därför en möjlighet och utmaning att vara med och bygga upp ett avancerat bibliometriskt analyssystem som skall kunna användas både för KTH:s interna behov, erbjuda tjänster till andra lärosäten samt användas för forskningsändamål.

 

Vi erbjuder dig därför att söka denna spännande tjänst som bibliometrisk analytiker vid KTH.

Välkommen med ansökan enast 2012-04-23.

 

Läs hela annonstexten på KTH:s webbplats:

http://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-anstallningar/Assignmentview.aspx?guid=D6502499-26BA-4922-BFA6-5E7927EAC2BA&templateid=0

 

______________________________

Klemens Karlsson, fil. dr., enhetschef

Publiceringens infrastruktur, KTHB

Skolan för Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande - ECE

KTH- Osquars backe 31

100 44 Stockholm

Tel: 08-790 93 34

e-mail: [log in to unmask]">[log in to unmask]

www.kth.se