Content-Type: text/html
Hej,
 
en sökning på SAB i BADA, Borås Academic Digital Archive (BADA), gav ett stort antal träffar.
 
Din frågeställning är ganska vid, så något av intresse kan du nog hitta...
 
Med vänlig hälsning,
Jan L.

>>> Wenda Jones <[log in to unmask]> 2012-04-16 10:08 >>>

Hej

Jag undrar om någon känner till någon undersökning om bibliotekariers erfarenheter och uppfattningar om SAB-systemet?

 

 

Med vänliga hälsningar,

Wenda Jones

Bibliotekarie

 

Rodengymnasiets bibliotek

Norrtälje kommun

Box 812, 761 28 Norrtälje

Besök: Baldersgatan 14

 

Tel direkt: 0176-71487

[log in to unmask]">[log in to unmask]se

http://www.roden.se/Roden/Bibliotek/

www.facebook.com/norrtalje
www.twitter.com/norrtalje
www.norrtalje.se