Content-Type: text/html [log in to unmask]">

Missa inte! Det finns platser kvar!

 

3 maj - Webbens lärresurser - föreläsning

 

En initierad, omfattande och pedagogisk genomgång av detta idag viktiga och ständigt föränderliga kunskapsområde.

Kursen ger inte bara inblick i alla de olika resurserna och hur de kan användas, du får också kunskap om de aktörer, intressen och strävanden som ligger till grund för hela den pedagogiska webben.

Kursen kommer att peka på många nya möjligheter för eleven, pedagogen och klassen.

För dig som arbetar tillsammans med barn, ungdomar, skola är kursen en riktig guldgruva och ett perfekt avstamp för vidare arbete med webben som verktyg, resurs och utmaning.

Missa inte ett ovanligt innehållsrikt och vältajmat kurstillfälle med direkt och stor nytta i ditt arbete!

Vidarebefordra gärna till pedagoger och andra intresserade!

 

Kursinnehåll

Open Courseware (fria universitetskurser)

- historik, användning, aktörer, upphovsrätt

- många exempel, svenskt och utländskt

- framtiden, det globala universitet

Open Educational Resources (fria lärresurser)

- historik, användning, aktörer, upphovsrätt

- exempel, svenskt och utländskt

Allt är inte ”fria” lärresurser, vi tittar på allt det övriga

- kartläggning, aktörer, upphovsrätt

- exempel, svenskt och utländskt

Itunes och webbens lärresurser

- exempel, svenskt och utländskt

Lärresurser,  licenser och upphovsrätt

- vad är tillåtet och ej tillåtet vid användningen av lärresurser?

- vilka licenser används?

- Creative Commons

- GNU

- Public Domain

Creative Commons och wiki

Wikiresurser i skolarbetet

- klasser, skolor arbetar med wiki

Webbens fria bilder

– vad finns? vad gäller?

- sajter med avtal, helt fria bilder, Creative Commns-bilder

Pedagogiska videosajter

- vad finns? hur kan man använda detta?

- vi tittar på lektionsmaterial, föreläsningar, kurser, handledningar, diskussioner

- ämnesvis, stadieuppdelat, svenskt och utländskt

YouTube och lärresurser

- med Tuben som utgångspunkt

Söktjänster för lärresurser

- universitetskurser

- fria lärresurser

- andra lärresurser

- Creative Commons

- svenskt och utländskt

Webbens verktyg (tjänster med skolnytta)

- Gapminder, Prezi, Wordle, Google Earth/Sky/Moon, skapa eböcker, sociala medier, Tools for teachers, bildverktyg, statistik, webben för förhör, examination, forum, läxhjälp etc

Appar för skolbruk 

Att hålla sig uppdaterad 

- en teknik för att hålla sig ajour med utvecklingen

Skolbloggar 

- mängden och guldkornen

Fantastiska webbsajter för skolan och undervisningen

- en utmanande orientering

Exempel från svenska skolor

– klasser och skolor arbetar med webben, svenskt och utländskt

Barn/ungdomslitteratur på webben

– en orientering, svenskt och utländskt

Myndigheter, organisationer, nätverk för skola och skolbruk

Allt om webbens översättningsmöjligheter

-ord, fraser, sajter, direktöversättning av pedagogiska resurser

Med ämnet som utgångspunkt

- en lärare söker resurser inom sitt ämne. Varsågod: Här får du en snitslad bana! Så här kan man göra!

 

 

4 maj – Värdering av webbsajter

 

En utbildning som ger dig rejäla verktyg att bedöma informationen på Internet och gör dig bättre rustad att vägleda elever, låntagare och andra.

Kursen betonar praktiskt arbete med källkritik, kunskaperna ska vara direkt tillämpliga i det dagliga arbetet på ett bibliotek eller skola.

Kursen riktar sig till såväl grundskola som gymnasium, högskola och universitet.

Kursen utgår från den traditionella metoden för källkritik och omformar den till en arbetsmetod för källkritik på webben.

 

För utförlig presentation av kursdagen använd länken nedan:

www.itpedagogen.com/ettett/kritik/

 

Datum och anmälan

Malmö 3-4 maj 2012

Lokal:  Same but different, Triangeln

09.00-16.15

Kostnad 1 dag: 1 490 SEK plus moms

Båda dagarna: 2 790 SEK plus moms

Anmälan till: [log in to unmask]">[log in to unmask] eller 070/6647527

 

Välkommen med din anmälan!