Content-Type: text/html
Hej!
 
I september 2012 startar kursen "Utvärdering inom vård, skola, omsorg och kultur: teori och praktik" vid Högskolan i Borås. Kursen omfatta 7,5 högskolepoäng och går på halvfart dagtid.
 
Kursen vänder sig till dig som har tidigare utbildning motsvarande kandidatnivå och arbetar eller har arbetat inom något av dessa områden. Kursen är en unik kurs inom utvärdering som möter de allt högre kraven på utvärdering inom vård, skola, omsorg och kultur.
 
Kursen ingår också i magisterprogrammet "Utvärdering inom vård, skola, omsorg och kultur".
 
Mer information: www.hb.se/utbildning/urvardering/
 
Trevlig helg!
 
 
 
 
Claes Lennartsson
Lecturer, Assistant Departmental Chair, Degree Program Manager 
Swedish School of Library and Information Science
Högskolan i Borås/ University College of Borås
501 90 Borås
Tfn +46334354425/0760152003
E-mail claes.lennarts[log in to unmask]