Content-Type: text/html
Hej, Maria
Var i Stockholm är det +
undrar
Per-Åke Unaeus

Den 3 april 2012 13:24 skrev Maria Rasmusson <[log in to unmask]">[log in to unmask]>:
Arbetar du inom bibliotek eller skola?
Beställer du någon gång förbrukningsmateriel till din verksamhet?
Behöver du inspiration?
Vill du få information om vilka inredningslösningar som vi kan leverera?
Har du någon idé som du tycker vi borde ta vara på?
Då är det här något för dig!

Du får möjlighet att se ett urval av våra produkter i verkligheten, kan
ställa frågor och lämna synpunkter på vårt sortiment samtidigt som vi får
ett ypperligt  tillfälle att ta till vara på just dina erfarenheter.

Vi träffas under tre timmar antingen på förmiddagen eller på
eftermiddagen. Det är gratis att delta och du väljer själv om du vill börja
eller avsluta med lunch.

Varmt välkomna!

PROGRAM
 9.00 – 9.15   Välkomna/presentation
 9.15 – 10.00  Glada möbler! Glada barn! Förr alla tillfällen och åldrar.
10.00 – 10.10   Bensträckare
10.10 – 10.20   Bokyllor 2012, vad ska vi med det till?
10.20 – 10.40   Gott & blandat från Eurobib/BCI.
10.45 – 11.00   Visa vägen/kittla nyfikenheten/tillgängliggör
11.00 – 11.10   Bensträckare
11.10 – 11.30   Från ritning till verklig miljö, arkitekthjälp, tips och råd
på vägen.
11.30 – 11.50   Sammanfattning, avslutning, frågor.

12. 00 – 13.00      LUNCH   Gemensam för båda grupperna.

13.00 – 13.15   Välkomna/presentation
13.15 – 14.00   Glada möbler! Glada barn!  För alla åldrar.
14.00 – 14.10   Bensträckare
14.10 – 14.20   Bokhyllor på tjugohundratalet, vad ska vi med det till?

14.20 – 14.40   Gott & blandat
14.45 – 15.00   Visa vägen/kittla nyfikenheten/tillgängliggör
15.00 – 15.10   Bensträckare
15.10 – 15.30   Från ritning till verklig miljö, arkitekthjälp, tips och råd
på vägen.
15.30 – 15.50   Sammanfattning, avslutning, frågor.

Se bifogat program för anmälan! Eller skicka anmälan direkt till
[log in to unmask]">[log in to unmask] (glöm inte att ange stad & fm/em!)