Content-Type: text/html
Till alla som är intresserade av frågor som rör sjukhusbiblioteksverksamhet
 
Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, Svensk biblioteksförening och Falu lasaretts bibliotek och informationscentral välkomnar till konferensen
 
 
 

INNOVATION & TRADITION

framtidens sjukhusbibliotek med 100 år i backspegeln

24-25 maj 2012 Falun

 

Bland talarna:

  • Internationella trender ur ett biblioteksperspektiv (Lotta Åstrand, KIB)
  •    Vad är ett sjukhusbibliotek? En pinfärsk utredning om sjukhusbiblioteksverksamhet (Barbro Thomas)
  • Sjukhusbiblioteken som en del av den nationella biblioteksstatistiken (Cecilia Ranemo, KB)
  •  Kontaktsjuksköterskor: ett samarbete om patientinformation (Eva Fjellström Karolinska universitetssjukhuset, Love Strandberg Danderyds sjukhus AB)

  • mm

Program och anmälan hittar man via  www.biblioteksforeningen.org