Content-Type: text/html

Mobil formidling er på alles lepper. Daglig kan vi lese om app’er i alle aviser, på nettet og i reklameinnstikk. Vi bruker mobile tjenester for
å handle matvarer, sjekke bankkonto og togtider, laste ned musikk og bøker, finne reiseforslag og kommunisere med kjente og ukjente.
For svært mange er de mobile tjenestene er helt naturlig del av vårt daglige virke.

 

Norsk kulturråd arbeider for å bedre tilgjengeligheten til kulturinformasjon. Kultur- og naturreiseprosjektet skal særlig gi
deg tilgang til informasjon når du er på det aktuelle stedet, dvs. via mobiltelefonen din. Kultur- og naturreise er et samarbeid
mellom Direktoratet for naturforvaltning, Norsk kulturråd, Riksantikvaren og Kartverket.


I prosjektperioden legger vi vekt å dele kunnskap, bygge nettverk, lære av andre og bidra til en aktiv diskusjon av
temaer knyttet til mobil formidling av kultur- og naturinformasjon. Vi inviterer derfor til:


Fagdag mandag 21. mai 2012 kl 10 – 16.
Norsk Kulturråd, Grev Wedels plass 1, Oslo

 

Programmet legger opp til gjensidig erfaringsutveksling og inspirasjon, og faglige oppdateringer om konkrete prosjekter og løsninger.
Vi vil presentere status, eksisterende løsninger, strategier, behov og veivalg, knyttet til teknologi, innhold, brukerkrav og formidlingsløsninger.

 

For program og påmelding trykk her eller gå inn på kulturognaturreise.no. Arrangementet er gratis.


Ta også gjerne kontakt med prosjektgruppen http://kulturognaturreise.wordpress.com/kontaktinformasjon/no
eller ring oss: Sidsel Hindal 48 00 60 55 og Lars Rogstad 45 00 49 70.  

 

Velkommen til erfaringsutveksling og faglig påfyll om mobil formidling av kultur- og naturinformasjon!

 

Vennlig hilsen

 

Sidsel Hindal

Seniorrådgiver/Senior Adviser

+47 480 06 055
+47 21 04 59 79
[log in to unmask]" target="_blank">sidsel.hind[log in to unmask]

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: facebook[log in to unmask]" width="20" height="20">Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: twitter[log in to unmask]" width="20" height="20">

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: kn_logo[log in to unmask]" width="200" height="42">