Content-Type: text/html

Ett fåtal platser kvar till konferensen ELAG 2012. En av de trevligare konferenserna med bibliotekstekniska förtecken.
Skynda att anmäla er, registreringen stänger 4 maj.

Årets tema är 'Libraries everywhere'. 
http://www.elag2012.com/

Kristin Olofsson

Chalmers tekniska högskola/Chalmers University of Technology

SE-412 96 Göteborg, Sweden

Tel:+46-(0)31-772 37 50

www.lib.chalmers.se

E-mail:[log in to unmask]