Content-Type: text/html

Hej!

 

På Mittuniversitetets bibliotek har vi inte gjort någon allomfattande lika villkorsöversyn av webben men vi försöker kontinuerligt beakta de olika lika villkorsaspekterna när vi jobbar med webben. Särskilt är det funktionsnedsättning och etnicitet (tvåspråkig webbplats) som vi arbetat med.

 

Funktionsnedsättning: Vi försöker se till att våra sidor validerar mot W3C Markup Validation Service och vi försöker följa de riktlinjer som finns när det gäller tillgänglighet på webben: WCAG och den (gamla) Vägledningen 24-timmarswebben. Detta gäller både innehåll, språk och kod. (Det finns undantag för vissa lägen då riktlinjerna kolliderar med Mittuniversitetets layout och vi inte fått gehör för ändringar hos oss, till exempel är det tveksamt om rubriken på vår startsida är särskilt tillgänglig när den är i form av bild, inte text.)

När det gäller service till personer med läsnedsättning finns en särskild ingång till information om detta på bibliotekets startsida.

 

Etnicitet:  För några år sedan tillsköts extra pengar för att kunna genomföra ett större översättningsarbete så att vi skulle komma igång.  Nu publicerar vi nästan alltid nya sidor på båda språken samtidigt.

 

Bilder m.m.: Frågor kring bilder och val av motiv utifrån aspekter som kön, könsidentitet och ålder är inget vi jobbat särskilt medvetet med, men det är något vi bör fundera på framöver.

 

I utvärderingen av bibliotekets åtgärdsprogram för lika villkor 2011 finns följande punkter som rör webben:

 

·         Funktionen ”Anpassa sidan till dina behov” har lagts till på vår webbplats. Den ger möjlighet att ändra textstorlek, radavstånd med mera.

·         En undersökning med användare av bibliotekets webbplats har genomförts i syfte att förändra vår webbplats struktur. Metoden som användes var Card sorting (kortsortering) vilken lämpar sig för att ta reda på användares mentala modell av en webbplats så att man kan ta hänsyn till den när man förändrar strukturen. Av 15 sorteringar som genomfördes gjordes 10 av studenter. En av dessa var dyslektiker, en distansstudent, två nya studenter och en student från annat lärosäte. Vi försökte också sprida sorterarna efter ålder och kön.

·         Lika villkorsombudet i Östersund deltog i kursen ”Publicera tillgängligt – för vem och hur?” om att skapa tillgänglig information på webben.

 

Bibliotekets webbplats: www.miun.se/biblioteket

 

Kontakta gärna Bodil Wik (webbansvarig) om ni undrar över något: http://www.bib.miun.se/ombiblioteket/kontaktaoss/personal/person?ID=5.

 

Lycka till med översynen av er webb!

 

Hälsningar

Therese Erixon

Mittuniversitetets bibliotek

 

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Moa Hedbrant
Skickat: den 26 april 2012 09:56
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Lika villkor på webben?

 

 

Hej!

 

Vi på SLU-biblioteket arbetar aktivt med Lika villkor och ska i sommar titta över vår webb ur ett Lika Villkors-perspektiv. Jag undrar nu vad det finns för erfarenheter ute i landet – har ditt bibliotek gjort något liknande? All input välkomnas!

 

Lika villkor på SLU handlar bland annat om att alla anställda, studenter och sökande ska känna sig välkomna och ges lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, etniskt ursprung, religion, annan trosuppfattning eller ålder.

 

Vänliga hälsningar,

Moa Hedbrant

 

Bibliotekarie

 

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Swedish University of Agricultural Sciences

 

SLU-biblioteket, Ultunabiblioteket

Almas allé 12

Box 7071, 750 07 Uppsala

Tel: 018-673043

[log in to unmask]">moa.hedbra[log in to unmask], www.slu.se