Content-Type: text/html
Det finns många mindre solidaritetsprojekt inom biblioteksvärlden. Ett exempel är att BiS, Bibliotek i Samhälle, under 2010 och 2011 har samlat in pengar för att ge barnen i de Västsahariska flyktinglägren möjlighet att läsa Monica Zaks bok Pojken som levde med strutsar, en berättelse om en pojke som kom bort från sin familj och växte upp i en strutsfamilj. Den bygger på verkliga händelser och utspelar sig i barnens egen miljö.
 
Insamlingen har gått fint och boken har under sommaren tryckts i 5000 ex på arabiska i Algeriet. Monica har i höst varit nere och sett till att den nu distribueras (gratis) till barn och skolor i flyktingslägren med hjälp av den spanska bokbussen Bubisher (se www.bubisher.com). En metodhandbok som kan användas för workshoppar med lärare och kvinnoorganisationer har sammanställts och tryckts i 1000 ex och delas också ut för att inspirera till egen verksamhet kring boken. Tolv bidragsgivare har möjliggjort anställning av en bibliotekarie på halvtid under två år för arbetet med att få ut boken till skolor och barn.
 
Projektet kommer att redovisas utförligt i tidskriften bis 2012:1. Kortare rapporter har kontinuerligt publicerats i bis.
 
Insamlingen fortsätter under 2012 för att fler böcker på arabiska ska kunna köpas in till skolbiblioteken. Det finns skolbibliotek på skolorna men de har mycket få böcker.
 
Den som vill vara med och bidra till den fortsatta insamlingen kan sätta in sitt bidrag på BiS pg 33 53 16-6, ange Västsahara!
 
BiS har tidigare också drivit ett skol- och barnbiblioteksprojekt i Sydafrika och bidragit till det palestinska Tamer Institutes verksamhet.
 
Titta gärna även på BiS nya hemsida http://foreningenbis.com !
 
Solidaritetsarbete är viktigt tycker även vi i BiS!
 
Lena Lundgren
Projektansvarig
 
 Den 19 december 2011 14:19 skrev Jan Szczepanski <[log in to unmask]" target="_blank">jan.sz[log in to unmask]>:
Citat:

Det blir många glada skratt när bokbilen kommer till Flores de
Oriente, ett slumområde i Tegucigalpas, huvudstad
i Honduras. Frivilligorganisationen Compartirs biblioteksprojektet i
Tegucigalpas fattigkvarter stöds med
en miljon kronor av Sida och Kungliga Biblioteket. Bokbussen åker runt
till 16 skolor, till 8 000 barn i huvudstadens
utkanter, fem dagar i veckan, året runt.

http://www.sida.se/Documents/Import/pdf/Litteratur.pdf

Samtidigt som jag läser om vad SIDA gör så dimper Biblioteksbladet ner
och  här uppmärksammas
i en artikel Biblioteksföreningens samarbete med Kenyas motsvarighet.

http://biblioteksbladet.se/wp-content/uploads/2011/12/Biblioteksbladet-nr-10-11.pdf

Det värmer att i dessa juletider när marknadskrafterna har tagit över
även denna högtid läsa
om internationell solidaritet.

När kommer vi att få se insamlingsbössor på biblioteken för att stödja
och upprätthålla läs-
kunnigheten i världens fattigaste länder? Våra användare uppskattar
högt och rent sina
bibliotek och vet hur viktiga dom är.

Får jag föreslå att Svensk biblioteksförening tar initativ till en
sådan årlig insamling?

Så kan väl vi hjälpa till att sprida bokens välsignelse..


Jan


--
Jan Szczepanski
Övre Olskroksgatan 20
416 67 Göteborg
Tel: 041 - 19 68 72
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">Jan[log in to unmask]