Content-Type: text/html
Jag kan inte tänka mig att annat menas än det kulturarv som skapas idag och i framtiden. Det är väl ganska underförstått?

Josefin Berggren

> Date: Sun, 18 Dec 2011 17:31:39 +0000
> From: Carl-Henrik.Ber[log in to unmask]
> Subject: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Att bevara internet för framtiden
> To: [log in to unmask]
>
> "Största delen av vårt kulturarv finns ju digitalt". Hm.
>
> Carl-Henrik Berg
>
>
> ________________________________________
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [[log in to unmask]] för Jan Szczepanski [[log in to unmask]]
> Skickat: den 18 december 2011 16:46
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: [BIBLIST] Att bevara internet för framtiden
>
> Till min stora glädje upptäckte jag att Sverige deltar i ett konsortium
> som vill bevara internet. Största delen av vårt kulturarv finns ju digitalt
> och att delta i internationellt samarbete kring detta är viktigt.
>
> Organisationens namn är International Internet Preservation Consortium
>
> In July 2003 the national libraries of Australia, Canada, Denmark,
> Finland, France, Iceland, Italy, Norway, Sweden,
> The British Library (UK), The Library of Congress (USA) and the
> Internet Archive (USA) acknowledged the
> importance of international collaboration for preserving Internet
> content for future generations. This group of 12
> institutions chartered the IIPC to fund and participate in projects
> and working groups to accomplish the Consortium’s goals.
>
> http://netpreserve.org/about/index.php
>
> I motsatts till våra nordiska grannländer driver dock KB inget projekt
>
> http://netpreserve.org/about/archiveList.php
>
> Hur viktigt, nödvändigt och akut IIPC arbete är
> framgår av följande video
>
> http://vimeo.com/iipc/videos
>
>
>
> Jan
> --
>
>
> Jan Szczepanski
> F.d.
> E-post: [log in to unmask]