Content-Type: text/html

Bokonomi - Vad är dina böcker värda för dig?

Ja, sannolikt är några av dem värda betydligt mer än vad som står på prislappen. Vissa böcker har kanske förändrat ditt liv och din person för alltid, och deras värde går nog inte att uppskatta i strängt ekonomiska termer.                   Det här är något som intresserat företagsekonomen Pamela Schultz Nybacka[log in to unmask]" alt="Pamela Schultz Nybacka Urban Björstadius.JPG"> (foto Urban Björstadius)

Anmälan senast den 5 december via www.regionbiblioteket.se/kalendarium/bokonomi

Pamela disputerade i våras med avhandlingen Bookonomy: The Consumption Practice and Value of Book Reading. Hon efterlyser ett nytt sätt att se på böckers värde och lanserar därför begreppet bokonomi för att beskriva böckernas särställning.

Välkomna den 7 december att lyssna på Pamela om ”läsandets rikedomar och om läsarna som fulländar litteraturen ….”

Tid: Onsdag den 7 december kl 9.00 – 11.30
Plats: Regionbibliotek Stockholm, lokal Spelbomskan. Odengatan 63, t-bana Odenplan
Kostnad: 300 kr
Information: Lisbeth S. Káplár [log in to unmask]">lisbeth.schoultz.[log in to unmask]

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Schoultz Káplár

Regionbibliotek Stockholm

Stockholms stadsbibliotek

www.regionbiblioteket.se

www.bibliotekistockholmslan.se

076 1231097

08 508 31097