Content-Type: text/html Hej,

SULF, Sveriges UniversitetsLärarFörbund, publicerade nyligen en artikel med tips för forskare om vetenskaplig publicering. Punkt 8 är av intresse, inte minst därför att det är den punkt som har minst detaljer i sig. Dags för mer utbildning i området?

http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2011/Nummer-20-11/Publicera-pa-ratt-satt-for-att-oka-genomslaget/#.Tumi8GmLvkY.facebook

Med vänliga hälsningar,

--
Lennart Guldbrandsson
Wikimedia Sverige