Content-Type: text/html
Hej!
På stadsbiblioteket i Kulturens hus i Luleå har vi en adventskalender såväl i biblioteket som på hemsidan
http://www.bibblo.se/lulea-bibliotek-startsida
hälsar
Ann-Catrine Westerberg

 
___________________
Ann-Catrine Westerberg
Bibliotekarie/Områdeschef
Luleå stadsbibliotek
Tel: 0920-45 35 80
Mobil: 070-590 35 80
OBS! Ny e-postadress
E-mail: [log in to unmask]">ann-catrine[log in to unmask]
http://www.bibblo.se/lulea
 
 

---------------------------------------------------
Vi jobbar aktivt med Grön IT.
Tänk på miljön, skriv inte ut e-post i onödan.

---------------------------------------------------
>>> Jan Szczepanski <[log in to unmask]> 2011-12-01 11:13 >>>
Det tycks finnas en del adventskalendrar på bibliotekens hemsidor.

Med få undantag lyser adventskalendrarna med sin frånvaro
på biblioteken. Saknas barnasinne?

Några goda exempel nedan. Finns det andra?


Järfälla
http://jarfallafolkbibliotek.blogspot.com/2010/11/bibblans-adventskalender.html

Karlskrona
http://www.karlskrona.se/sv/Se--gora/Bibliotek/lasaochlyssna/Julkalender/

Ludvika
http://www.ludvika.se/upplevagora/bibliotek/adventskalendern2011.4.695b0bef12bcb1ab29f80006392.html

Nordiska museet
http://www.nordiskamuseet.se/Publication.asp?publicationid=9968&cat=148

Oscarshamn
http://www.oskarshamn.se/templates/SelectStyle.aspx?id=13331

Skara
http://skarabibliotek.blogspot.com/2011/11/snart-advent-och-adventskalender.html

Tekniska museet
http://www.julenskemikalender.se/

Växjö
http://www.vaxjo.se/-/Vaxjo-bibliotek---startsida/Program-och-utstallningar/Adventskalender/

Åstorp
http://www.astorp.se/webdav/files/Kultur%20&%20fritid/Biblioteket/julkal03.htm

Örnsköldsvik
http://www.ornskoldsvik.se/bibliotek

Min egen favorit
http://avenannenverden.no/?p=3570

Jan


--
Jan Szczepanski
F.d.
E-post: [log in to unmask]