Content-Type: text/html

KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek har under flera år producerat kvinnohistoriska webbportaler med olika teman. En viktig del av varje portal utgörs av en historik skriven av en genusforskare med specialkunskap inom sitt ämne. Utöver detta innehåller portalerna biografiska uppgifter om viktiga kvinnor inom området, digitaliserat källmaterial, fotografier etc.

Nu har vi samlat historikerna från våra fem portaler i en bok, som också innehåller en årtalslista och förslag på vidare läsning. Den är rikt illustrerad med material från KvinnSams arkiv.

Historikerna är skrivna av Christina Florin - Kampen om kunskapen, Josefin Rönnbäck – Rösträttskampen, Ulla Wikander – Kvinnor och arbete, Irene Andersson – Kampen för fred, och Eva Schmitz – Den nya kvinnorörelsen under 1970-talet.

 

Boken kan användas i undervisning fr.o.m. gymnasienivå. Den finns i digital form och kan läsas och laddas ned via Göteborgs universitetsbiblioteksdatabas GUPEA, http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/28027

eller från KvinnSams webb, http://www.ub.gu.se/kvinn/

 

Hälsningar

Anna Sjödahl Hayman och Berith Backlund

Redaktörer för boken

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Berith Backlund
Bibliotekarie

KvinnSam/Göteborgs universitetsbibliotek

Box 222

405 30 Göteborg

Tel. 031-786 17 59, mobil 070-24 33 197

http://www.ub.gu.se/kvinn/