Content-Type: text/html

Första anonsering för  konferens!

 

Nordisk odontologisk bibliotekskonferens VII 2012

Tid:         2012-11-22 11:30 -- 2012-11-23 13:00

Plats:     Odontologiska biblioteket, Malmö högskola

               

Sjunde Nordiska Odontologiska bibliotekskonferensen.

Tema för konferensen: Samverkan mellan bibliotek och akademi

Mer information

http://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/Bibliotek-och-IT/Konferenser/Nordisk-odontologisk-bibliotekskonferens-VII-2012/

 

Anmälan senast siste september 2012

 

Föranmäl gärna intresse så att kommer du med i vår sändlista för konferensen.

 

genom

//per egevad