Content-Type: text/html Kurs - Marknadsföring i kvadrat - de fyra stegen
Marknadsföring i kvadrat - de fyra stegen
Vi har allt att vinna på en mer offensiv marknadsföring.
Låt dig inspireras!

Heldagskurs med Zuzana Helinsky på World Trade Centrum Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1.

Fredagen den 13 januari 2012 med modeller, verktyg och kalkyler som illustreras med konkreta exempel från bibliotek i hela världen. Tips för att förebygga stress och hur man genom sponsring och samarbeten kan få mer resurser till marknadsföring. Vikten av att kunna rätt presentationsteknik, och en mängd inspirerande exempel på annorlunda biblioteksaktiviteter och nya utlåningsställen samt en grundlig genomgång av de nya marknadsföringsmöjligheter som de nya teknologierna, till exempel de sociala medierna, erbjuder.

Den nypublicerade boken "En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del II"  ingår i kursavgiften

Ur Innehållet:
Marknadsföring i kvadrat - De fyra stegen i marknadsföring

Bibliotek är duktiga på marknadsföring!
Marknadsföringstänk
Konsensus
Analys 
SWOT
PEST
Porters fem krafter
Strategi
Produkter, tjänster och rutiner
Kunder och segmentering
Intern marknadsföring
Genomförande
Hur får vi tid till marknadsföring?
Hur får vi pengar till marknadsföring?
Presentationsteknik
Exempel på annorlunda biblioteksaktiviteter
De nya teknologierna
Feedback
Lyckade projekt
Misslyckade projekt
Nyttan av marknadsföring
Framtida trender
Program:
http://www.zuzh.com/svenska/kurser/marknadsforing/kvadrat.html

Välkomna!

Anmälan:
[log in to unmask]

Zuzana Helinsky


-- 
--------------------------------------
Zuzana Helinsky, zh Consulting, mailto:[log in to unmask]  http://www.zuzh.com
Phone: +46 46 373022, mobile: +46 70 888 1103, Fax: +46 70 888 2222 
Address: Zuzana Helinsky, Dosvagen 96, SE-226 54 Lund, SWEDEN

Backup-email: mailto:[log in to unmask]